Služby psychoterapeutického centra

 
Poskytujeme dospělým pacientům zdravotní péči v oboru klinická psychologie a psychoterapie se zdravotní indikací.
  • Psychologické poradenství
    • individuální,
    • partnerské
    • rodinné – nespadající do oblasti zdravotní indikace (osobnostní růst, potíže s komunikací, vývojové krize vztahů).
  • Denní psychoterapeutický stacionář (dle potřeby a podmínek).