Psychoterapeutické centrum s.r.o.

Pardubice
Psycholog Pardubice
keyboard_arrow_down
 
* Nabídka volného místa, výběrové řízení – pro klin.psychologa/psychologa ve zdravotnictví - bližší inofrmace v sekci KARIÉRA. 

Ambulance klinické psychologie byla založena PhDr. Mgr. Evženem Panovským v roce 1994 jako nestátní zdravotnické zařízení a v roce 2008 byla přejmenována a právně přeměněna na společnost Psychoterapeutické centrum s.r.o.

Poskytujeme zdravotnickou péči dospělým pacientům v oboru

  • klinická psychologie
  • psychoterapie
  • krizová intervence
  • psychologické poradenství
Zaměřujeme se na léčbu:
  • Úzkostí
  • Deprese
  • Stres
  • Psychosomatické potíže
  • Náročné životní situace a krize
Při uplatňování celostního přístupu hledáme v dialogu možné souvislosti mezi zdravotními problémy, psychickým stavem a životem člověka ve vztazích.

Indikovaná psychologická péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

Pojištěncům těchto pojišťoven je péče hrazená ze zdravotního pojištění v rámci pravidel stanovených pojišťovnami:
vzp 111
Všeobecná zdravotní pojišťovna
ozp 207
Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
zpmv 211
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
vozp 201
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
cpzp 205
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 

Doporučení praktického lékaře nebo lékaře - specialisty je vhodné mít, ale není nutnou podmínkou pro přijetí.