PhDr. Mgr. Evžen PANOVSKÝ

 

Provozní a ordinační doba

Úterý       07:00 - 12:00    13:00 - 16:00 

Středa     07:00 - 12:00    13:00 - 16:00
 
Čtvrtek    08:00 - 12:00    13:00 - 16:00 

Pátek       08:00 - 10:00 

Vzdělání

 • 1973: Pedagogická fakulta v Hradci Králové (Mgr.,2010)
 • 1982: filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha (jednooborová psychologie; PhDr., 1984)
 • 1992: atestace z klinické psychologie
 • 1991-1995: psychoterapeutický výcvik SUR
 • 1993-1997 psychoterapeutický výcvik v Gestal terapii a psychosyntéze (Norsko-Belgie)
 • 1998: funkční specializace v systematické psychoterapii
 • 2005: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v oboru klinická psychologie bez odborného dohledu vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • 2018: Diplom celoživotního vzdělávání klinických psychologů

Praxe, odborná činnost, publikace

 • 1970-1972: studentská vědecká a odborná činnost a 1. místo v oboru psychologie studentů pedagogických fakult tehdejšího Československa (Trnava 1972).
 • 1974-1987: pedagogická praxe a psycholog v nápravně výchovném ústavu pro mladistvé
 • 1979-1982: externí spolupráce v týmu doc.PhDr.J. Čepeláka, CSc. (ředitel Výzkumného ústavu penologického v Praze) na převedení techniky CIES (Moos,R.H.: Institutions Environment Scale-Manual. Stanford University, Calif., 1973). Výzkumná práce publikována v 1.dílu učebnice Penitenciární psychologie, autor Čepelák, J., Praha 1982.
 • 1987-1990: psycholog v pedagogicko-psychologické poradně v Pardubicích
 • 1990-1994: psycholog ve zdravotnictví (Pardubická krajská nemocnice a poliklinika) a externě Poradna pro rodinu a partnerské vztahy v Pardubicích
 • 1992: zakládající člen východočeské pobočky Asociace klinické psychologie, první její předseda a stálý člen Rady pobočky AKP ČR a člen České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP
 • 1994-2014: soudní znalec v oboru klinická psychologie-zdravotnictví. 
 • 1994 – dosud: soukromá Ambulance klinické psychologie a psychoterapie; od r. 2008 zakladatel společnosti Psychoterapeutické centrum s.r.o., odborný garant a psycholog v klinicko-psychologické ambulanci.
 • 2000-2008: Člen výcvikového týmu Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci a výcvikový terapeut-supervizor I-GAP Praha a Dialog Brno (gestaltterapie)
 • 2004-2008: školitel IPVZ v oboru klinická psychologie.
 • Od roku 2014 působí jako VŠ učitel na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice