PharmDr.Mgr. Samuel Jindra

 

Provozní a ordinační doba


Úterý     08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 

Vzdělání

 • 1985–1990: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (obor:  farmacie klinická)
 • 1990–1995: Evangelikální teologický seminář v Praze (obor: teologické disciplíny)
 • 1997: studijní stáž na Union Theological College, Queens University, Belfast, UK
 • 2008–2013: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (jednooborová psychologie; Mgr.)
 • 2012: Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem (FF UP Olomouc)
 • od r. 2014 psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii

Praxe, odborná činnost

 • 1970-1972: studentská vědecká a odborná činnost a 1. místo v oboru psychologie studentů pedagogických fakult tehdejšího Československa (Trnava 1972).
 • 1974-1987: pedagogická praxe a psycholog v nápravně výchovném ústavu pro mladistvé
 • 1979-1982: externí spolupráce v týmu doc.PhDr.J. Čepeláka, CSc. (ředitel Výzkumného ústavu penologického v Praze) na převedení techniky CIES (Moos,R.H.: Institutions Environment Scale-Manual. Stanford University, Calif., 1973). Výzkumná práce publikována v 1.dílu učebnice Penitenciární psychologie, autor Čepelák, J., Praha 1982.
 • 1987-1990: psycholog v pedagogicko-psychologické poradně v Pardubicích
 • 1990-1994: psycholog ve zdravotnictví (Pardubická krajská nemocnice a poliklinika) a externě Poradna pro rodinu a partnerské vztahy v Pardubicích
 • 1992: zakládající člen východočeské pobočky Asociace klinické psychologie, první její předseda a stálý člen Rady pobočky AKP ČR a člen České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP
 • 1994-2014: soudní znalec v oboru klinická psychologie-zdravotnictví. 
 • 1994 – dosud: soukromá Ambulance klinické psychologie a psychoterapie; od r. 2008 zakladatel společnosti Psychoterapeutické centrum s.r.o., odborný garant a psycholog v klinicko-psychologické ambulanci.
 • 2000-2008: Člen výcvikového týmu Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci a výcvikový terapeut-supervizor I-GAP Praha a Dialog Brno (gestaltterapie)
 • 2004-2008: školitel IPVZ v oboru klinická psychologie.
 • Od roku 2014 působí jako VŠ učitel na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice