Mgr.et Mgr. Zuzana Pokorná - Veletová

 

Provozní a ordinační doba


Úterý     08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 

Vzdělání

  • 2005: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha (obor psychologie a speciální pedagogika; Mgr.)
  • 2011: dokončena sebezkušenostní část psychoterapeutického výcviku SUR
  • 2012: filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc (jednooborová psychologie; Mgr.)
  • 2018: Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
  • Od r. 2013: systematický psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze
  • Od r. 2016: výcvik zaměřený na diagnostiku a terapii attachmentu - Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči

Praxe, odborná činnost

  • 2005-2006: Středisko výchovné péče Pyramida, psycholog (práce s dětmi a dospívajícími s poruchami chování)
  • 2006-2014: Pedagogicko – psychologická poradna, psycholog
  • 2014-dosud: Poradna pro rodinu Pardubického kraje
  • 2018-dosud: Psychoterapeutické centrum s.r.o.