Mgr. Tereza HORÁKOVÁ

 

V současné době na mateřské dovolené. 
 

Vzdělání

  • 2015: filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (jednooborová psychologie; Mgr.)
  • 2015: Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem (FF UK Praha)
  • Od r. 2016–v předatestační přípravě
  • Od r. 2016–psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické skupinové psychoterapii

Praxe, odborná činnost

  • Od r. 2015 FN Hradec Králové, Psychiatrická klinika a asistentka na LF UK Praha
  • Od r. 2016 Pardubická krajská nemocnice, odd. klinických psychologů
  • Od r. 2017 Psychoterapeutické centrum s.r.o.
  • Od r. 2016–v předatestační přípravě